Welkom bij

EBZG Rotterdam

Evangelische Broeder en Zuster Gemeente Rotterdam

Zusters en broeders,

​U bent net als voorheen van harte welkom bij onze diensten.

 

Aangezien wij echter niet meer alle zitplaatsen in de kerk kunnen gebruiken verzoeken wij u alleen u vooraf aan te melden bij één van de bestuursleden als u van plan bent de dienst bij te wonen.

Ds. Cecil R. Muler

Woord van de maand:

God zegt: Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden.                          Jeremia 31:9

 

Gado taki: Nanga watra-ai den o drai kon baka, den kari Mi na ini begi, èn Mi o tiri den.

Yeremia 31.9

Help hen in nood

HOOP

“God is licht; Er is in Hem geen spoor van duisternis ...”  

[1 Johannes 1:5]

“Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer,
die zal hem zijn weldaad vergoeden.” 
                                            [Spreuken 19:17]
Be Inspired
EBZG Rotterdam

Contact ons

010 4567870

ebzg.rotterdam@gmail.com

Postbus 3421

3003 AK - Rotterdam

@2017 by JELutz.