Welkom bij

EBZG Rotterdam

Evangelische Broeder en Zuster Gemeente Rotterdam

Zusters en broeders,

​Wij hebben onze diensten inmiddels mogen hervatten. U bent weer van harte welkom.  Wij verzoeken u alleen u vooraf aan te melden bij een van de bestuursleden als u van plan bent de dienst bij te wonen.

Ds. Cecil R. Muler

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.

Gado na ini Kristus, meki ala sani kon bun baka na mindri En nanga libisma.                        2 Korinte 5:19

Help hen in nood

HOOP

“God is licht; Er is in Hem geen spoor van duisternis ...”  

[1 Johannes 1:5]

“Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer,
die zal hem zijn weldaad vergoeden.” 
[Spreuken 19:17]
Be Inspired
EBZG Rotterdam

Contact ons

010 4567870

ebzg.rotterdam@gmail.com

Postbus 3421

3003 AK - Rotterdam

@2017 by JELutz.