Welkom bij
EBZG Rotterdam
Evangelische Broeder en Zuster Gemeente Rotterdam

Kerkdienst gemist:

EBZG Eredienst 27-11-2022EBZG
00:00 / 1:32:28

Woord van de maand/ Wortu fu a mun:

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.                            Jes. 11:6 

 

Dan wan krasi meti o de na wan presi nanga wan yongu skapu, wan tigri o go didon sei wan pikin bokoboko, wan yongu kaw o nyan grasi makandra nanga wan lew, èn wan pikin boi o luku den.                                                                          Yesaya 11:6

Woord voor het jaar 2022:

Jezus Christus zegt: "Wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen."

Yesus taki: "Den sma di kon na Mi, noiti mi sa yagi gwe" 

Joh. 6:37

Help hen in nood

“Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer,
die zal hem zijn weldaad vergoeden.” 
                                            [Spreuken 19:17]
“God is licht; Er is in Hem geen spoor van duisternis ...”  

[1 Johannes 1:5]

HOOP

Be Inspired