top of page

Gespreksgroep /catechisatie

‘s Zondags om 10.15 u. komt de gespreksgroep bij elkaar om o.l.v. zr. Henny in gesprek te gaan  over geloof, bijbel en leven.

Voor de deelnemers die geen belijdenis gedaan hebben, kan dit de voorbereiding zijn voor de belijdenis. Bij afwezigheid van Ds. Muler en zr. Henny worden deze bijeenkomst begeleid door leden van het bestuur met name  br. Just, zr. Monique en zr. Emmy.

Loop eens binnen, de aanwezigheid van gemeenteleden wordt zeer op prijs gesteld.  

bottom of page