top of page

Van de redactie

Beste Lezers, uw reactie en bijdragen stellen wij bijzonder op prijs.

Artikelen, advertenties en stukjes  voor Kerki Nyunsu graag inleveren

bij  een  lid van het bestuur of per email:  h.bruinsma@planet.nl.

bottom of page