top of page
TER OVERDENKING

Anno Domini 2019, het jaar onzes Heren 2019

Gelukkig nieuw jaar…..

God wordt niet moe ons telkens opnieuw te bemoedigen en te zegenen.

 

We moeten nog een beetje wennen aan het nieuwe jaartal. De kerstversiering is inmiddels opgeruimd en het vuurwerk uit de lucht.

Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar hebben we herinneringen hun gang laten gaan, er was weemoed, er was verdriet, er was gemis, maar ook hoop.

We hebben elkaar omhelsd omdat er een toekomst vóór ons ligt en we een nieuw jaar mogen beginnen. De pijn van het verleden is niet weg, maar we hebben bouwstenen om weer verder te gaan. We krijgen kracht, we vatten moed en we voelen ons rijk met elkaar en met de ruimte en de tijd die we opnieuw gekregen hebben als een geschenk uit Gods hand

 

De kerstkaarten met goede wensen en de bede om gezondheid en voorspoed hangen nog.

Ik kreeg een krantenknipsel met een treffende nieuwjaarswens.

Deze nieuwjaarswens wil ik graag met u delen:

  • Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, opdat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede voor allen.

  • Moge God je zegenen met tranen die vloeien met hen die lijden aan pijn en afwijzing, honger en oorlog of het verlies van een geliefde, opdat jij je hand mag uitsteken en hun pijn in vreugde mag veranderen.

  • En moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een verschil kan maken in deze wereld, opdat jij kan doen wat anderen voor onmogelijk houden om rechtvaardigheid en vriendelijkheid te brengen voor allen”.

 

Lieve mensen, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar en draag de zegen van de Almachtige met u mee.

Dominee Cecil Muler

bottom of page